Essenza

Harmony and Wellbeing

Sinds Imre Somogyi het "tenen lezen" heeft gelanceerd, is het bekijken van tenen een ingeburgerd fenomeen geworden. De stand en de vorm van tenen vertellen hoe iemand met zijn emoties omgaat, en zijn karakter in elkaar zit. 

Tal van onderwerpen kunnen aan bod komen zoals tenen lezen en erfelijkheid, tenen lezen bij relaties en de waarde van tenen lezen bij beroepskeuze en sollicitaties.

Tenen lezen kan helpen om een kind tijdens de groei en in latere leeftijdsfasen te begrijpen. Door het tenen lezen ontstaat meer begrip en een betere ouder-kindrelatie. 

Tenen lezen is er dus voor jong en oud. Tenen lezen toont ieders kwaliteiten. 

Voor mij is tenen lezen, leren houden van jezelf precies zoals je bent. Er bestaan geen goede of slechte tenen. Je bent hier op aarde met een speciaal doel.

Een sessie tenen lezen kan individueel of met een massage geboekt worden. 

Duur: 60 min

Tarief: € 46,00

0